Pages

Sunday, May 26, 2019

प्राजक्ताचा सडा

जमिनीवरचा तो  प्राजक्ताच्या फुलांच्या सडा मला नेहमी प्रश्न विचारतो- बघ उमजते का तुला माझ्या एका रात्रीच्या आयुष्यातले गंधीत मर्म!
©दिनेश

No comments: