Pages

Friday, May 31, 2019

देणे

नसेन प्राक्तनात मी तुझ्या जरीही
देणे माझे पण बाकी होते गतजन्मीचे
© दिनेशG

No comments: