Pages

Friday, May 31, 2019

माझा न  राहिलो मी- गजल


माझेच आयुष्य ज्याला मी कधी कळलोच नाही
शोधतो माझा मला मी या जगीचे भान नाही
दूर तेवणाऱ्या दिव्याची साद मोठी आर्त आहे
जाणिवांचा गंध नाही रात्र मोठी किर्र आहे
माझा न  राहिलो मी सुटले सारे किनारे
मागू तुझ्याकडे आता कुठल्या जन्मीचे पुरावे

No comments: