Pages

Monday, May 20, 2019

मनापासून मनापर्यंत

माणूस पार चंद्रापर्यंत भलेही पोहोचला असेल पण अजूनही बहुतांशी लोकांना पार करायला कठीण जाते ते मनापासून ते मनापर्यंतचे अंतर !
- दिनेश G

No comments: