Pages

Monday, May 13, 2019

धागा सुखाचा

गुंतलेल्या धाग्यांमधला धागा सुखाचा शोधतो
सुन्या सुरांच्या हिंदोळ्यावर झुला कधीचा झुलतो
©दिनेश

No comments: