Pages

Saturday, April 13, 2019

स्वप्न


व्योमाला कवटाळण्याचे पाहिले जे स्वप्न त्याने

हरवलेल्या अस्तित्वाचा त्याला आता गंध नाही

©

No comments: