Pages

Saturday, March 09, 2019

अवलंबित्व

जहाजाने शिडाला म्हणावे माझ्यावर अवलंबून राहू नकोस
पानानी झाडाला म्हणावे आमच्यावर अवलंबून राहू नकोस
पृथ्वीने पावसाला म्हणावे माझ्यावर अवलंबून राहू नकोस
फक्त “स्व” पासून जेव्हा “माणूस” दुसऱ्या जीवाची उत्पत्ति करायच्या उत्क्रांतीचा पल्ला गाठेल तेव्हा त्याने  खुशाल म्हणावे मी “स्वयंभू” …. अन झुगारून द्यावे ते टोचणारे “अवलंबित्व”....


Image by Kranich17 from Pixabay

No comments: