Pages

Monday, March 28, 2016

ओघळत्या आसवांनो...

ओघळत्या आसवांनो सांगू नका कुणा रे...
ते शल्य भरजरी होते ती व्यथा साजिरी होती ...
                         ....दिनेश

No comments: