Pages

Friday, July 05, 2019

मृदगंध

मृदगंध हा फक्त पहिल्या पावसाच्याच वाटेला येतो ..त्या नंतर येणाऱ्या पावसाने कितीही जीव ओतला तरी पहिल्या पावसाची सर त्याला काही केल्या येत नाही!
दिनेश

No comments: