Pages

Friday, May 31, 2019

कैफ


रिचवले आहेत आम्ही ही प्याले कैक तुझ्या कैफाचे...
आज ढळला तोल पण सारे वारेच होते वादळाचे ..

No comments: