Pages

Monday, April 08, 2019

आत्मविश्वास - किती खरा किती खोटा!

कोणत्या ना कोणत्या कारणाने आपला आत्मविश्वास डळमळीत झाल्याचा अनुभव कधी ना कधी प्रत्येकाला येतो. माणसाला आत्मविश्वासाची गरज तेव्हाच भासते जेव्हा त्याच्या आयुष्यात स्पष्टतेचा अभाव असतो. उदाहरणार्थ, दिवसाच्या लख्ख प्रकाशात मोकळ्या रस्त्यावरून चालायला आत्मविश्वासाची गरज भासते का? तेच गर्द अंधारात चालायची वेळ आली तर मात्र आत्मविश्वासाची गरज पडते.
असा उभा केलेला आत्मविश्वास डळमळायला वेळ लागत नाही. दुसऱ्या लोकांचे आपल्याशी  वागणे  अथवा आयुष्यातील समस्या हा  आत्मविश्वास डळमळीत करतात. पण आपणाला  स्वतःविषयी आणि बाह्य गोष्टींबद्दल 'स्पष्ट' जाण असेल तर 'आत्मविश्वास' नावाच्या गोष्टीची मुळात गरजच पडत नाही! फक्त स्वतःकडे आणि बाह्य जगाकडे 'जसे आहे तसे' या स्वरूपात पाहता आले पाहिजे. एकदा का ही गोष्ट आपल्याला जमली की सारे काही 'स्पष्ट' दिसायला लागते. उणिवा जाणिवेमध्ये परावर्तित होऊन सारा मार्ग आपोआप दिसायला लागतो..

No comments: