Pages

Tuesday, April 16, 2019

प्राजक्त


असतील सरले सरींचे अनेक पावसाळे तरीही
ओंजळीतील प्राजक्त अजुनी दरवळतोची आहे

No comments: