Pages

Monday, January 28, 2019

अनिर्बंध

कण कणाची 'उधळण' करणं  अनिर्बंध होतं
त्या उत्सवाला बंधनाच्या 'वेसणी'चे दुःख होतं