Pages

Monday, June 06, 2016

Golven Beach Resort, Vengurla

२०१६ च्या मे महिन्यात वेंगुर्ल्याच्या गोळवन ( Golven )रेसोर्ट ला जायचा योग आला . चक्क एक दिवस अगोदर फोन करून बुकिंग मिळाले. गोव्याहून निघून दुपारी एक च्या दरम्यान वेंगुर्ला बागायत वाडा येथे पोहचलो. एकंदर रेसोर्ट चे लोकेशन आणि रहाण्याची सोय पाहून सारेच खुश झालो. बाहेरून  झोपडी सारखी रचना आणि आतून टेन्ट सारखी सजावट असणाऱ्या दहा ए. सी.  रूम्स आपल्याला उपलब्ध होतात.  प्रत्येक रूममध्ये बेड वर पडले की समोर समुद्र नजरेस पडतो .

कशासाठी जाल?
  • सुंदर किनारा
  • छान लोकेशन
  • स्वच्छ आणि सुंदर रुम्स
  • विस्तीर्ण परिसर 

पर्यटकाच्या नजरेतून आणखीन हव्याशा वाटणाऱ्या सुविधा 

  • मुलांकरिता प्ले एरिया
  • स्विमिंग पूल
  • हिरवळ आणि झाडे
  • अधिक चांगले रेस्टॉरंट

  रूम च्या आतून  टिपलेले हे छायाचित्र.

लाकडाचे बांधकाम असलेल्या आणि गवताने शाकारलेल्या रूम्स 

रेसोर्ट चे रेस्टॉरंट

रूम चा जवळुन घेतलेला फोटो

रात्रीच्या वेळी इथे बसून निवांत पणा अनुभवायची मजा काही औरच

खरी खुरी होडी 

एकदम छान जागा गप्पा मारण्यासाठी

सन बाथ घ्यायचाय की निवांत लाटा न्याहाळात बसायचय?
No comments: