Pages

Sunday, April 15, 2007

आठवतं...?

आठवतं...?
सुखमय पहाटवारा
ओलावता पहाटवारा
त्यात हरवून जाताना
किंचित विलगलेल्या ओठांनी
थरथरत्या गात्रांनी
फुललेल्या श्वासांनी
तुला सामावून घेतलेलं...?

आठवतं...?
आसुसलेला आवेग
तुझ्या मिटल्या डोळ्यातलं भरलेपण
पुलकित स्पर्शाचे नवखेपण
त्या उत्कट आसमंतात
तुला सामाउन घेतलेलं...?

आठवतं...?
स्व्प्नभारली मनाची खोली
ती विरलेली अगतिकता
एकबद्धतेचा अनुभव
अतीव दृढ विश्वासाने
तुला सामाउन घेतलेलं...?

माहिताय...?
त्या अभंग क्षणाला
भारलेल्या मनाची साक्ष
हरवलेल्या अस्तित्वाने
दुरस्थ एकल्या ताऱ्याने
ओघळ्त्या अश्रूत
अबोलीला सामावून घेतलेलं...!
........ दिनेश गिरप

3 comments:

resham said...

khupach sunder.....marathi type n karata alyach vait vatatay

Neelam said...

Aavadali mala.itake chhan lihitos yachi kalpanach navhati.

दिनेश said...

शतशः धन्यवाद..